Svet-Stranek.cz
Deprese, úzkosti i schizofrenie
Vybráno z psychiatrie

Přehled diagnóz v souvislosti s psychiatrií:Deprese, úzkosti i schizofrenie

Přehled diagnóz v souvislosti s psychiatrií

Statistické značky podle MKN-10

Přehled diagnóz v souvislosti s depresí

F31 - Bipolární afektivní porucha

F32 - Depresivní fáze
F32.0 - Lehká depresivní fáze
F32.1 - Středně těžká depresivní fáze
F32.2 - Těžká depresivní fáze bez psychotických symptomů
F32.3 - Těžká depresivní fáze s psychotickými symptomy
F32.8 - Jiné depresivní fáze
F32.9 - Depresivní fáze, NS

F33 - Periodická depresivní porucha
F33.0 - Periodická depresivní porucha, současná fáze je lehká
F33.1 - Periodická depresivní porucha, současná fáze je středně těžká
F33.2 - Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká, bez psychotických symptomů
F33.3 - Periodická depresivní porucha, současná fáze je těžká s psychotickými symptomy
F33.8 - Jiné periodické depresivní poruchy
F33.9 - Periodická depresivní porucha, NS

F34.0 - Cyklothymie
F34.1 - Dysthymie
F34.8 - Jiné perzistentní afektivní poruchy
F34.9 - Perzistentní afektivní porucha, NS

Přehled diagnóz v souvislosti se schizofrenií

F20 - Schizofrenie
F20.0 - Paranoidní schizofrenie
F20.1 - Hebefrenní schizofrenie
F20.2 - Katatonní schizofrenie
F20.3 - Nediferencovaná schizofrenie
F20.4 - Postschizofrenní deprese
F20.5 - Reziduální schizofrenie
F20.6 - Schizofrenia simplex
F20.8 - Jiná schizofrenie
F20.9 - Schizofrenie, NS

F25 - Schizoafektivní poruchy
F25.0 - Schizoafektivní porucha, manický typ
F25.1 - Schizoafektivní porucha, depresivní typ
F25.2 - Schizoafektivní porucha, smíšený typ
F25.8 - Schizoafektivní poruchy, jiné
F25.9 - Schizoafektivní porucha, NS

Přehled diagnóz v souvislosti se závislostmi

F1x.x - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním

F10.x - alkoholu
F11.x - opioidů
F12.x - cannabis
F13.x - sedativ, hypnotik
F14.x - kokainu
F15.x - stimulancií vč. kofeinu
F16.x - halucinogenů
F17.x - tabáku
F18.x - prchavých rozpustidel
F19.x - více drog a jiných psychoaktivních léků

F1x.0 - Akutní intoxikace
F1x.1 - Škodlivé použití
F1x.2 - Syndrom závislosti
F1x.3 - Odvykací stav
F1x.4 - Odvykací stav s deliriem
F1x.5 - Psychotická porucha
F1x.6 - Amnestický syndrom
F1x.7 - Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem
F1x.8 - Jiné duševní poruchy a poruchy chování
F1x.9 - Neurčené duševní poruchy a poruchy chování

Tedy např. dg. F16.5 je Psychotická porucha způsobená užíváním halucinogenů.

Výběr z diagnóz psychických poruch

F40 - Fobie
F40.0 - Agorafobie
F40.1 - Sociální fobie
F40.2 - Specifické (izolované) fobie
F40.9 - Anxiozně-fobická porucha NS

F41 - Jiné úzkostné poruchy
F41.0 - Panická porucha
F41.1 - Generalizovaná úzkostná porucha
F41.2 - Smíšená úzkostně-depresivní porucha
F41.3 - Jiné smíšené úzkostné poruchy
F41.8 - Jiné určené úzkostné poruchy
F41.9 - Úzkostná porucha, NS

F42 - Obsedantně-nutkavá porucha (OCD)

F43 - Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
F43.0 - Akutní stresová reakce
F43.1 - Posttraumatická stresová porucha
F43.2 - Poruchy přizpůsobení
F43.8 - Jiné reakce na těžký stres
F43.9 - Reakce na těžký stres, NS

F50 - Poruchy přijímání jídla
F50.0 - Mentální anorexie
F50.1 - Atypická mentální anorexie
F50.2 - Mentální bulimie
F50.3 - Atypická mentální bulimie

F60 - Specifické poruchy osobnosti
F60.0 - Paranoidní porucha osobnosti
F60.1 - Schizoidní porucha osobnosti
F60.2 - Dissociální porucha osobnosti
F60.3 - Emočně nestabilní porucha osobnosti
F60.4 - Histriónská porucha osobnosti
F60.5 - Anankastická porucha osobnosti
F60.6 - Anxiosní (vyhýbavá) osobnost
F60.7 - Závislá porucha osobnosti

F61 - Smíšené a jiné poruchy osobnosti

F92 - Smíšené poruchy chování a emocí

F92.0 - Depresivní porucha chování
F92.8 - Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F92.9 - Smíšená porucha chování a emocí, NS

Z73 - Problémy spojené s obtížemi při vedení života
Z73.0 - Vyhasnutí (vyhoření) - burn-out


.